--- Het ergste moet nog komen. (A. Schopenhauer) ---                    --- Als men een filosoof weerleggen wil, hoeft men slechts een andere te lezen. (E. Wertheimer) ---                     --- Het begin van der wijsbegeerte is de verwondering. (Plato) ---                   --- Wie nooit aan spijsverteringsstoringen lijdt, wordt nooit een wijsgeer. (E. Hohenemser) ---                    --- Iets wat kort uitgedrukt is, kan de vrucht zijn van veel en landurig nadenken. (F. Nietzsche) ---

 

Filosofie

 

[ Home | End | Winkelwagen | mail@matildasboek.nl ]

[ A-F | G-R | S-Z ]

Abicht, L. - Goed leven is goed samenleven - Inleiding in de ethiek

Leuven, Acco, 1993 - 197pp ingenaaid, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie; Ethiek

1116100225 - EUR 5,00

 

 


Abicht, Ludo - Democratieën sterven liggend - Kritiek van de tactische rede

Antwerpen, Houtekiet, 2014 - 214pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Politiek; Maatschappij

9789089242839 - EUR 18,95

 

 


Achterhuis, Hans - Met alle geweld - Een filosofische zoektocht

Rotterdam, Lemniscaat, 2008 - 793pp ingenaaid, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Geweld; Maatschappij; Maatschappelijke Vraagstukken

9789047701279 - EUR 34,95

 

 


Arts, W.A. e.a. (red.) - Tempora mutantur - Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken

Baarn, Ambo, 1992 - 220pp gelijmd, paperback - Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 80, aflevering 1

goede staat

Tweedehands; Sociologie; Maatschappij

1112041243 - EUR 5,00

 

 


Ayer, A.J. - The central questions of philosophy

London, Penguin, 1973 - 243pp glued, paperback

condition good

Tweedehands; Filosofie

1116100239 - EUR 4,50

 

 


Badiou, Alain - Het ware leven of waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden

Kalmthout, Polis, 2019 - 135pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Politiek; Pleidooi Voor Egalitarisme en Universalisme

9789463103800 - EUR 17,50

 

 


Banning, dr. W. - Typen van zedeleer - Grepen uit de geschiedenis der niet in godsdienstig geloof gefundeerde ethiek

Haarlem, Bohn, 1965 - 243pp ingenaaid, linnen

goede staat

Tweedehands; Wetenschap; Ethiek

1113011413 - EUR 5,00

 

 


Beard, Mary - Hoe we kijken met gelovige ogen

Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018 - 204pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Cultuurfilosofie; Klassieke Oudheid; Maatschappij

9789025309138 - EUR 22,50

 

 


Beekman, Gerard - Filosofie, filosofen, filosoferen - Een eerste verkenning

Baarn, Ambo, 1973 - 183pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1112050383 - EUR 5,00

 

 


Beerling, R.F. - Argumenten sceptisch en antisceptisch - Tien vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen

Meppel, Boom, 1972 - 264pp ingenaaid, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010233 - EUR 7,00

 

 


Benbassa, Esther en Jean-Christophe Attias - De jood en de ander

vert. Theo Buckinx

Amsterdam, Bert Bakker, 2005 - 157pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Filosofische Herlezing van de Bijbel; Jodendom

9789035128460 - EUR 16,95

info

 

 


Benda, Julien - Het verraad van de intellectuelen

Amsterdam, AUP, 2018 - 272pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie

9789462986695 - EUR 19,99

 

 


Bendegem, Jean Paul van - Doordenken over dooddoeners - Van 'Het is wat het is' tot 'Het is overal iets'

Kalmthout, Polis, 2019 - 239pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Dooddoeners in de Taal

9789463104067 - EUR 20,00

 

 


Berg, Henk de - De mantel der zedelijkheid - Freud over psyche, literatuur en cultuur

vert. Herman van den Haute

Kampen, Klement, 2003 - 175pp gelijmd, paperback

nieuw

Uitgeversrestant; Filosofie; Psychoanalyse

9789077070413 - (oorspr. prijs: 18,95) - EUR 6,90

 

 


Berkéwicz, Ulla - Zijn we gék geworden? - Een vergelijkend onderzoek naar fanatisme

vert. Annemarie Vlaming

Soesterberg, Aspekt, 2005 - 117pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Maatschappijvraagstukken; Fanatisme

9789059111202 - EUR 15,95

 

 


Bodanis, David - E=MC2 - De biografie van de formule die de wereld veranderde

Amsterdam, Ambo, 6e dr., 2006 - 348pp gelijmd, pocket

nieuw

Nieuw; Fysica

9789026319242 - EUR 7,50

 

 


Bos, René ten - Het geniale dier - Een andere antropologie

Amsterdam, Boom, 2008 - 304pp ingenaaid, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Antropologie

9789085061359 - EUR 31,50

 

 


Bregman, Rutger en Jesse Frederik - Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Rotterdam, Lemniscaat, 2015 - 103pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Maatschappelijke Vraagstukken; Inkomensongelijkheid; Ontwrichting van de Sociale Orde; Uitwassen Neoliberalisme

9789082256383 - EUR 10,00

 

 


Busscher, Jeroen - Troost voor werkende mensen

Amsterdam, Business Contact, 2010 - 206pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Arbeidspsychologie

1113041089 - EUR 6,50

 

 


Chibber, Vibek - Kapitalisme voor beginners

Berchem, Epo, 2019 - 155pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Maatschappij; Kapitalisme; Klassenstrijd; Klassenbewustzijn

9789462671676 - EUR 19,90

 

 


Cliteur, Paul - Humanistische filosofie

Kampen, Kok Agora, 1990 - 99pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie; Humanisme

1116100219 - EUR 5,00

 

 


Coornhert, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste - Vermids waarheydskennise van den mensche, van de zonden ende deughden, nu alder eerst beschreven int Neerlandsch

uitgegeven en van aantekeningen voorzien prof. Dr. B. Becker

Leiden, Brill, 1942 - xxxiv + 528pp ingenaaid, linnen

goede staat

Tweedehands; Filosofie; Oude Literatuur; Nederlandse Literatuur

1015010747 - EUR 10,00

 

 


Damme, B. - B. de Spinoza - Populaire bijdrage over zijn leven en leer

facsimile van boek uit 1908

Rotterdam, Cagliostro, 1992 - 16 +107pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010166 - EUR 20,00

 

 


Dartel, J.N. van, M. Jacobs en R.J.M. Jeurissen - Ethiek bedrijven in de zorg - Een zaak van het management

Assen, Van Gorcum, 2002 - 96pp ingenaaid, paperback - Management & Ethiek

goede staat

Tweedehands; Ethiek; Management

1119030152 - EUR 10,00

 

 


David, Catherine e.a. (ed.) - Conversations about the end of time

Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière Jean Delumeau

New York, Fromm, 1999 - xii + 228pp glued, paperback

condition good

Tweedehands; Filosofie

1014010401 - EUR 10,00

 

 


Dawkins, Richard - God als misvatting

vert. Hans E. van Riemsdijk

Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2006 - 448pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Atheïsme

9789046805947 - EUR 15,00

 

 


De Wachter, Dirk - De kunst van het ongelukkig zijn

Tielt, Lannoo, 2020 - 107pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Maatschappelijke Vraagstukken; Ongelukkig Zijn

9789401463584 - EUR 19,99

 

 


Deboosere, Patrick - Lang leve de vergrijzing

Met medewerking van Marijke Persoone

Berchem, Epo, 2020 - 285pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Maatschappij; Economie; Pensioenen; Demografie; Doorprikken Neoliberale Groeiballon

9789462671911 - EUR 22,50

 

 


Delfgaauw, dr. Bernard - De wijsbegeerte van de 20e eeuw

Baarn, Wereldvenster, 1961 - 188pp gelijmd, pocket

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1116100232 - EUR 3,50

 

 


Dijn, Annelien de - Vrijheid - Een woelige geschiedenis

Utrecht, Alfabethuis, 2021 - 464pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Geschiedenis; Begrip Vrijheid door de Geschiedenis

9789021340098 - EUR 29,99

 

 


div. auteurs (prof.dr. A. de Froe, profdr. B. Delfgaauw, dr. Kwee Swan Liat, prof.dr. G. Nuchelmans e.a.) - Wijsgerig denken - Hoofdstukken uit de wijsbegeerte voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 2e dr., 1971 - 206pp ingenaaid, paperback

goede staat - band verkleurd en licht sleets, veel onderstrepingen en enkele aantekeingen met pen, verder goed

Tweedehands; Indleiding in de Filosofie

1100010618 - EUR 4,00

 

 


div. medewerkers - Tijdgenoten over Teilhard de Chardin

Utrecht, Het Spectrum, 1965 - 144pp ingenaaid, paperback - Bibliotheek Teilhard de Chardin 9

goede staat - band verkleurd, verder goed

Tweedehands; Spiritualiteit; Christendom; Filosofie; Wetenschap; Paleantropologie

1113011175 - EUR 3,50

 

 


div. medewerkers - Sociale politiek in de wereldbeschouwing van Teilhard de Chardin

Utrecht, Het Spectrum, 1968 - 127pp ingenaaid, paperback - Bibliotheek Teilhard de Chardin 17

goede staat - band verkleurd, verder goed

Tweedehands; Spiritualiteit; Christendom; Filosofie; Wetenschap; Paleantropologie

1113011182 - EUR 5,00

 

 


div. medewerkers - Dialectiek der bevrijding

Amsterdam, Van Gennep, 1969 - 237pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Maatschappij; Filosofie

1111072400 - EUR 4,00

 

 


Dobzhansky, Th. - Een bioloog over de laatste vragen

Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1968 - 205pp gelijmd, paperback - Pantoskoop

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010236 - EUR 5,00

 

 


Domela Nieuwenhuis, F. - Typen - Karakter-studies

Amsterdam, Van Looy, 1903 - vi + 330pp ingenaaid, linnen

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010742 - EUR 10,00

 

 


Doorman, Maarten en Willem Visser (samenstelling, vertaling en inleiding) - Denkers in de ring - Filosofische polemiek uit vijfentwintig eeuwen

Amsterdam, Bert Bakker, 2004 - 360pp gelijmd, paperback - Pantheon - Meesterwerken uit kunst, cultuur en wetenschap

nieuw

Nieuw; Filosofie; Filosofische Polemiek

9789035126381 - EUR 17,50

info

 

 


Duncan Oliver, Joan - Boeddha …off the record

voorwoord Annie Lennox

Rotterdam, BBNC, 2011 - 159pp gelijmd, paperback

nieuw

Uitgeversrestant; Boeddhisme; Filosofie

9789045311975 - EUR 4,99

 

 


Dunning, dr. A.J. - Post Mortem - Gesprekken in het vagevuur

Amsterdam, Meulenhoff, 2003 - 158pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010474 - EUR 6,00

 

 


Dunning, dr. A.J. - Uitersten - Beschouwingen over menselijk gedrag

Amsterdam, Meulenhoff, 1992 - 269pp gelijmd, paperback

goede staat

Tweedehands; Menselijk Gedrag

1015010450 - EUR 6,00

 

 


Ehrenreich, Barbara - Oud genoeg om dood te gaan - Over de vragen die iedereen zich ooit moet stellen

Amsterdam, Atlas Contact, 2018 - 237pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Maatschappij; Filosofie; Eindigheid van het Leven; Pleidooi Goede Leven

9789045032665 - EUR 19,99

 

 


f - Hugo de Groot als godsdienstig denker

Amsterdam, Ploegsma, 1956 - 175pp ingenaaid, linnen

goede staat - band licht gekromd, verder goed

Tweedehands; Spiritualiteit; Christendom; Remonstrantse Kerk; Hugo de Groot; Filosofie

1100010789 - EUR 8,00

 

 


Ferry, Luc - Beginnen met mythologie - Wat we van Griekse goden en helden kunnen leren

Amsterdam, De Arbeiderspers, 2010 - 365pp gelijmd, paperback

nieuw

Nieuw; Filosofie; Griekse Mythologie

9789029572156 - EUR 15,00

 

 


Fiege, W.C. - Doen of laten? Over de grondslagen van het zedelijk handelen in de Europese beschaving

Amsterdam, Moussault, 1974 - 97pp ingenaaid, paperback

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1113011258 - EUR 7,00

 

 


François, Karen (eindred.) - Humanisme morgen - Toekomstgericht denken over het vrijzinnig humanisme

Brussel, VUBPRESS, 1993 - 215pp ingenaaid, paperback

goede staat - enkele aantekeningen, verder goed

Tweedehands; Filosofie; Humanisme

1116073037 - EUR 6,50

 

 


Fresco, M.F. - Sokrates - Zijn wijsgerige betekenis

Assen, Van Gorcum, 1983 - 121pp ingenaaid, paperback

goede staat - band geplastificeerd, verder goed

Tweedehands; Filosofie

1015010680 - EUR 5,00

 

 


Froe, dr. A. de - De mens, een vraag zonder antwoord

Amsterdam, Meulenhoff, 1977 - 142pp gelijmd, paperback - Meulenhoff Editie E428

goede staat

Tweedehands; Filosofie

1015010248 - EUR 3,50

 

 


 

[ A-F | G-R | S-Z ]

 

[ Home | Winkelwagen | mail@matildasboek.nl ]
 

 

[ home | boekenwinkel | luisterboekenwinkel | tijdelijke acties | zoekmachine | bestellen | cadeauservice | winkelwagen | nieuwsbrief | leveringsvoorwaarden | afkortingen | etalage | wie zijn wij | contact & openingstijden ]